0

دسته‌بندی نشده

درس های یک نکته ای- نگرش سیستمی

شهریور ۲۴, ۱۳۹۵ در ۴:۲۰ ب.ظ توسط

#نگرش_سیستمی
تغییرات غیرخطی و تکرارناپذیر – لزوم بکارگیری تفکر سیستمی و مدلسازی

? افزایش روزمره حیطه و سرعت جابجایی اطلاعات، سرمایه و کالا، در ابعاد گوناگونی، ماهیت کسب و کار را متحول ساخته است.
? یکی از این ابعاد تبدیل رفتارهای خطی و قابل برآورد بازار به رفتارهای غیرخطی و پیچیده است. علت این امر افزایش تعداد عوامل موثر در بازار و رابطه متقابل بین آنهاست.
? امروزه به سختی می توان برای بازارهای محلی قواعد خاص خود وضع کرد و متقابلا شرایط بازارهای محلی نیز هر روز نقش بیشتری در تعیین روند کلی جهان پیدا می کند.
? این فعل و انفعالات گسترده و پویا به چندرگه سازی پیکره کسب و کار جهانی (با تنوع فوق العاده) می انجامد و پتانسیل جهش غیر قابل تصوری را ایجاد می کند که هر روز بخشی از آن آزاد می شود.
? این تغییرات در بسیاری از موارد پیوستگی روند را می گسلد و به تغییرات گسسته و جهشی می انجامد و در برخی از موارد حتی به همراه خود پارادایم جدیدی را نیز به ارمغان می آورد. پارادایمی که قواعد کسب و کار را دگرگون می سازد.
? تغییر ات پیچیده غیرخطی به سادگی قابل برآورد و تحلیل نیستند و این امر درک صحیح محیط کسب و کار را با مشکل مواجه می سازد.

پاسخ دهید